پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

» درپاسخ کامنت شخصی به اسم آقای عباسی :: ۱۳٩٥/۱/٩
» آرزو :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
» آخرین پست :: ۱۳٩٤/۸/٦
» سرزمین من :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» عطرگیسوان تو..... :: ۱۳٩٤/٦/٢
» عاشقانه ها ..... :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» بوی سیب :: ۱۳٩٤/٤/۱
» صدایی که می آید ... :: ۱۳٩٤/۳/٥
» عاشق شدن :: ۱۳٩٤/٢/۳
» نشانی عشق :: ۱۳٩٤/۱/۸
» حرف هایی ازجنس دلتنگی :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» تولد من :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» یاد آوری :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» عاشق توشدم ....(خاتون همسرم) :: ۱۳٩۳/٩/۱
» محرم .... :: ۱۳٩۳/۸/٤
» صدای پاییز :: ۱۳٩۳/٧/٢
» روزتولدمن :: ۱۳٩۳/٦/٩
» دوستت دارم .... :: ۱۳٩۳/٥/٤
» رازمن وفصل پاییز :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» گذشته وآینده :: ۱۳٩۳/٢/٥
» سفر به کرمانشاه :: ۱۳٩۳/۱/۸
» دردعشق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» حس سکوت فاصله ها :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» بذرعاشقی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» دوباره می آیم :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» بی تو :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» دوست داشتن :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» عاشقانه های ساده :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» چشمان زیبا :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» پیدا وپنهان :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» حس دلتنگی.... :: ۱۳٩٢/٩/٧
» تورا می جویم ای یاردیرینه ی من ای عشق.... :: ۱۳٩٢/٩/٢
» آواز دشت :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» به یاد مادرم .....((زهرا)) :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» درمن کسی برای تو دلتنگی نمی کند :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» پیغام دیگری خواهم داد :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» به کجا می روی :: ۱۳٩٢/۸/٧
» حکایت من وشعرهایم .... :: ۱۳٩٢/۸/٥
» خواب های کاذب عشق :: ۱۳٩٢/۸/٤
» خواب دیدم مادرم را .... :: ۱۳٩٢/۸/۱
» یادت می آید ..... :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» نگاه گرم تو ..... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» من نمی توانم عاشق باشم ...... :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» مهربانی..... :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» معجزه وعشق :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» هیچ چیز پنهان نیست :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» وقتی تورا شناختم :: ۱۳٩٢/٧/٧
» دعای متبرک مادرم :: ۱۳٩٢/٧/٢
» فاصله وعشق :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» رازمن وچکاوک عاشق :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» بهانه ی زندگی عاشقانه ی من ((خاتون )) :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» پناه برعشق :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» راه خانه ام را گم کرده ام :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» خسته ام :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ما گنهکاریم آری جرم ما هم عاشقی ست :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» همه چیزدرست خواهدشد.... :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» زندگی وعشق :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» قابل توجه دوستان ارجمندم :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» شعری ازقیصرامین پور :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» خداحافظی :: ۱۳٩٢/٦/۳
» سمفونی عشق :: ۱۳٩٢/٦/٢
» افق عشق :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» حاشیه های خاطرات :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» آمنه نوه ی کوجولوی من :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» تعریف عشق :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» آرزوهای مخفیانه ی عشق .... :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» تقدیم به حوای مهربانم ....همسرم :: ۱۳٩٢/٥/٧
» روزی خواهی فهمید..... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» با تو.... :: ۱۳٩٢/٥/۳
» کوچ آخر.... :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» نگاه مهربانت را نمی خواهم دگرهیچ..... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» شوق دیدار :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» پنهان وپیدا :: ۱۳٩٢/٤/٩
» فرصت چشمانت :: ۱۳٩٢/٤/۸
» وقتی تورا دوست می دارم :: ۱۳٩٢/٤/٥
» تورامن آرزو دارم.... :: ۱۳٩٢/٤/٢
» امید درزندگی :: ۱۳٩٢/٤/٢
» عاشقانه هایم ....... :: ۱۳٩٢/٤/۱
» طوفان نگاه تو :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» هویزه شهرشب بوهای شیمیایی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» لبخند تو... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» مرا ببخش :: ۱۳٩٢/۳/٦
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/۱
» رازچشم هایت :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» عاشق باشیم :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» هیجان عشق :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» رازخاطرات :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» روز وشب :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» روزمادر :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» رازپشت پلک های بسته ی تو :: ۱۳٩٢/٢/۸
» پایان دلتنگی :: ۱۳٩٢/٢/٦
» واژه های شعرمن :: ۱۳٩٢/٢/٤
» دریا باش :: ۱۳٩٢/٢/٢
» قصه عاشقی من ویار :: ۱۳٩٢/٢/۱
» عاشقانه هایم برای خاتون :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» نذرضریح عشق :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دل وعشق :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» لبخندتو :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» انتظار :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» قصه ی تنهایی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» عاشقانه ولی به رنگ خاکستری :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» روح معمایی عاشق من :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» تشکرازدوستان :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» هراس ازعشق :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» 11فروردین سالروز تولد نوه ی کوچولو ودوست داشتنی من ((آمنه)) :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» عاشقانه اما به رنگ پاییز :: ۱۳٩٢/۱/٩
» تقدیم به دوستان خوبم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» حس نوشتن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» گلچین :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» عاشقانه هایم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» یادش بخیر :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» دلتنگی های من :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» عاشقانه هایم :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» مناجات :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» گم شدن :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» قسم :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» تو کیستی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» زیارت دل :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» پروازبا تو :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» آرامش :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» آرزو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» جاودانه ترین عشق :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» شناخت خدا :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» گلایه از یار :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» سئوال :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» معمای عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» فصل سرد عاشقی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» ابدیت عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» پیوند :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» پشت پرچین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» فراوانی وصداقت :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» نگاه مهربان ودعوت به عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» برای مادرم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» ای عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» برایم لبخند بزن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» درد دل من و شب های مهتابی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» لحظه های وداع :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» عاشق دلشکسته :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» روشنایی عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» شب تکثیر مه است....... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» میلادپربرکت حضرت رسول اکرم (ص)واماجعفرصادق(ع)گرامی باد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» یاد تو :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» فانوس دریایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» پیدایم کن :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» یادتو :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» شوق دیدار :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» نگاه یار :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» راز :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» حکایت عاشقی :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» فاصله ها :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» بهانه ی صداقت :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) مبارک باد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» آهنگ مهربانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» رنگین کمان چشمان تو :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» با اجازه ی سهراب سپهری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» کمی تا قسمتی جدی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ایام صفر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» تقدیم به تمام دوستان بزرگوار وارجمندم :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» یاسیدتی:بانوی من :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» توده ی برفی سرد ازفراق :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» عطر وجود یار :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» معبدقربانیان عشق :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» ستایش عشق :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» گندم زار عشق :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» صخره ی سرد فراق :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» برای عشق :: ۱۳٩۱/٩/۸
» کاروان عشق وایثار :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» عاشقانه ترین یاد یار :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» چشمان تو......آینه ی من :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» راز بزرگ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» سلام به تمام دوستان خوبم :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» تقدیم به دوستان خوب وارجمندم :: ۱۳٩۱/۸/۸
» سرودن غزل عشق :: ۱۳٩۱/۸/٦
» صدایم کن :: ۱۳٩۱/۸/٤
» مرثیه ی برای عشق :: ۱۳٩۱/۸/۱
» تقدیم به شمشاد زندگی ام .......(همسرم ) :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» زیارت عشق :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» صدای دوباره ی عشق :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» زمستان سرد عشق :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» خواب کبود :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» مرثیه ی غزل عشق :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» خلوت شبانه ی پاییز :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» هذیان های تب :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» حراج خاطرات :: ۱۳٩۱/٧/٥
» رویای خیس عشق :: ۱۳٩۱/٧/۳
» پاییز فصل زیبای عشق :: ۱۳٩۱/٧/۱
» شعر نامهربان من :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» خاطرات پنهان :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» بی نام :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» تاراج شعرها :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» بوی تو :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» تقدیم به شمشاد باغ زندگی ام همسر مهربانم :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» هوای بارانی عشق :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» تورا می گویم :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» لبخند زیبا :: ۱۳٩۱/٦/٦
» راز بلند عشق :: ۱۳٩۱/٦/٤
» تورا می شناسم :: ۱۳٩۱/٦/٢
» سایه های خیال :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» سکوت روزها :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» تفسیر عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» شب قدر :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» طلوع آفتاب :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» اندازه دلتنگی :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» تقدیم به خاتون زندگی ام :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» عابرکوچه های دلواپسی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» صدای قدمها :: ۱۳٩۱/٥/٥
» هوای دیدار :: ۱۳٩۱/٥/۱
» ماه مبارک رمضان :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» انتظار :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» قبول عشق :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» سرمای تنهایی :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» آسمان دل :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» سادگی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» نگاه جادویی :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» در هوای دیدار :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» سلام به صبح :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ابدیت عشق :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» نردبان اعتماد :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» نغمه ی درد :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» طراوت روزهای باران :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» روزها وترانه های عاشقی :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» ضریح عشق :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» لبخند زیبا :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» نیمه شعبان مبارک :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» وسعت عشق :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» دفترخاطرات :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» سفر به پاییز :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قبیله ی آسمان :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» حکایت شیدایی :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» درد دلهای عشق :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ثانیه های نگاه :: ۱۳٩۱/٤/٦
» دل تنگی وعشق :: ۱۳٩۱/٤/٦
» سلامی دوباره به تمام دوستان مجازی ام :: ۱۳٩۱/٤/٦
» تقدیم به بانوی شرقی ام( همسر عزیزم ) :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» خیال ابدی :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» سکوت اشک ها :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» ای آشنا :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» انتظار وشوق دیدار :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» سالگرد ازدواج مبارک :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» روز پدر گرامی باد :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» تدبیر :: ۱۳٩۱/۳/۸
» هنوزم با عشق :: ۱۳٩۱/۳/٧
» لحظه های خاطرات :: ۱۳٩۱/۳/٦
» ایام رجب المبارک :: ۱۳٩۱/۳/٦
» ایمان به عشق :: ۱۳٩۱/۳/۳
» زبان چشمهایت :: ۱۳٩۱/۳/۱
» گیسوان پریشان :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» آوازهای عاشقانه ام :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» لحظه های بارانی سکوت :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» یادتو :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قاب تنهایی :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» انتهای عاطفه ها :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» بانوی شرقی ام (همسرعزیزم) :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» کلامی با عشق :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» نگاه آخر :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» روز مادر و روز زن را به شمشاد باغ زندگی ام تبریک می گویم :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» مهربانترین امواج :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» آسمان خط خطی :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» آرزوهای محال :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» خستگی :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» آبشارهای زیبایی :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» واژه ی سه حرفی :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» نماز صداقت :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» دل آشفته :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» درد عشق :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» سرعشق :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» دوستت می دارم ........ :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» حس زیبای عشق :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» مسافر عشق :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» کاش :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» شمشاد باغ من :: ۱۳٩۱/٢/٩
» حسرت :: ۱۳٩۱/٢/٩
» یادگار عشق :: ۱۳٩۱/٢/٩
» حسرت دلدادگی :: ۱۳٩۱/٢/۸
» طواف عشق :: ۱۳٩۱/٢/٧
» صداقت :: ۱۳٩۱/٢/٧
» کشتی دلواپسی :: ۱۳٩۱/٢/٧
» اضطراب عشق :: ۱۳٩۱/٢/٦
» شعاع مهربانی :: ۱۳٩۱/٢/٤
» درخت عشق :: ۱۳٩۱/٢/٤
» درد دل های فراق :: ۱۳٩۱/٢/٤
» میلاد من :: ۱۳٩۱/٢/٢
» قاموس عشق :: ۱۳٩۱/٢/٢
» حس عشق :: ۱۳٩۱/٢/۱
» وسعت دلتنگی :: ۱۳٩۱/٢/۱
» شرح دلتنگی :: ۱۳٩۱/٢/۱
» بوی یار :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» پاییز :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» زیبایی چشمانت :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» زندگی :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» دوست داشتن :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» آوای زندگی :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» سرزمین سکوت :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» نبض واِژه ها :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» گذشت زمان :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» بوی زلف :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» نشانی ومقصد :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» جوهرمقصود :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» چشمان پریشان :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» فصل عاشقی :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» بانوی شرقی من :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» شک :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» راز پلکهایت :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» ذکر :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» تولد دوباره :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» این روزها :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» یاد تو :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» صمیمی ترین یاد :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» معجزه عشق :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» 91این پست ثابت بمناسبت سالروز تولد نوه ی کوچولو ودوست داشتنی ام (آمنه) :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» سلام ...... :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» کوچ فراق :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» شیدایی :: ۱۳٩۱/۱/٩
» درد فراق :: ۱۳٩۱/۱/٩
» سکوت برکه ها :: ۱۳٩۱/۱/۸
» می نویسم از....... :: ۱۳٩۱/۱/۸
» صداقت :: ۱۳٩۱/۱/٧
» اوج :: ۱۳٩۱/۱/٧
» با تو :: ۱۳٩۱/۱/٧
» حس عاشقانه :: ۱۳٩۱/۱/٦
» شعری از زنده یاد قیصر امین پور :: ۱۳٩۱/۱/٦
» شبیه خودت :: ۱۳٩۱/۱/٥
» رنج فراق :: ۱۳٩۱/۱/٤
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱/٤
» ایمان به عشق :: ۱۳٩۱/۱/۳
» فرشته ی پاک :: ۱۳٩۱/۱/٢
» سرزمین من :: ۱۳٩۱/۱/۱
» سال نو :: ۱۳٩۱/۱/۱
» ستایش عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» نگاه گرم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» بی تو :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» احساس غریب من :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» راز :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» پریشانی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» دیدار :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» انتظار :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» آیینه ی زیبا :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» عطریادت :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» لبخند واژه ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» ایمان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» رقص قافیه ها :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» بوی عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» غزل زیبای دلدادگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» سادگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» غزل مجسم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» جاودانه ی زیبایی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» آواز عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» دروازه ی احساس :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» قبله ی من :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» نام تو....... :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» شراب ناب :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» زیر آسمان خدا :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» راز :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کتیبه ی عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» بندرزیبای چشمانت :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» فرصت لبخند :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» تفسیر عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» راز خفته :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» خنده های زیبا یت :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» جرات نگاه :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» اعتراف :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» آغوش مهربان :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» شب های خیال :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» تصویر :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» ماه خجسته شعبان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» مهمانی عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» تصویرهای تازه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» خلوت گلخانه عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» رنگین کمان چشمان تو :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» فاصله :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» رویای زیبا :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» عشق ناب :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» چلچله هایی در کوچ :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» صاعقه ی نگاه :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» زیارت دل :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» عید بزرگ مبعث گرامی باد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» نشانی عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» راز ناشناس :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» خواهش شگفت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» اشک های یخ بسته :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» جواب وجود من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» هوای دل :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» سکوت زیبا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» شکوفه های لادن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» بهار عطوفت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» سکوت برکه ها :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» خاطره های پاییز :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» مرثیه عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» محبت از دیدگاه سیاست :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» زیر نور ماه :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» رنگ چشمان زیبا تو :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» چشمانت :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» تنهایی :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» غروب رویایی وصال :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» آرزو :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» فراموشی کردن سخته :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» تنگ غروب :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» خاطرات عاشقی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» رویای پاییزی عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» شب های دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» سرگشتگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» آرزوها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» دادگاه روزگار :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» آدم های ساده :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» درس روزهای فراق :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» لحظه های بی قراری :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» ابیات شعرزیبای عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» قولی احبک=بگودوستت دارم :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» درددل روزهای تنهایی :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» قایق زمان :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» اشک روزهای دوری :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» روزهای انتظار :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» شعر دلتنگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» صداقت عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» بهانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» تندیس عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» رازهای عاشقانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» توصیف عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» دلدادگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» حدیث عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» خورشید عاشقی من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» گل سرخ مهربان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» راز :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» آرزوهای وصال :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» درتعریف عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» بانوی شرقی من :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» فصل سرد عاشقی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» غزل عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» شهرخاکستری :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» شعروصال :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» رازهای عاشقانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» طلوعی دوباره :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» صداقت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» آرزوهای سرد :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» قصه قلب ها :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» عید سعید فطر مبارک :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» احساس پاک :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» نشانی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» من وپاییز :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» خاطرات بارانی :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» عشق سرد :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» دهم محرم :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» هشتم محرم :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» یاقمربنی هاشم :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» راز قربت :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» لحظات وداع :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» شرمندگی آب :: ۱۳٩٠/٩/٩
» رازجاودانه عاشورا :: ۱۳٩٠/٩/۸
» تولد پویای عزیزم مبارک :: ۱۳٩٠/٩/٦
» قصه تنهایی :: ۱۳٩٠/٩/٦
» روزهای تنهایی :: ۱۳٩٠/٩/٢
» شعرعشق :: ۱۳٩٠/٩/٢
» رازهای عاشقانه :: ۱۳٩٠/٩/٢
» بانوی شرقی :: ۱۳٩٠/٩/٢
» بهانه :: ۱۳٩٠/٩/٢
» صداقت عشق :: ۱۳٩٠/٩/٢
» آرزو :: ۱۳٩٠/٩/۱
» چشمان زیبا :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» همرنگ غروب :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» دلدادگی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» دلگیری های غروب پاییزی :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» بانوی شرقی :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» شهر خاکستری :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» شب های سرد پاییز :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» عشق :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» طلوعی دوباره :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» نوه ی کوچولو ودوست داشتنی من( آمنه) :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ایام فاطمیه :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» فصل سرد عاشقی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» باد وگل :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» کوچ چکاوک :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» عید قربان :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» راز :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» روزی امید من بودی :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» خواب های پریشان :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» درد جدایی :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» ماه عشق :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» به یاد دوست :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» چشمانت :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» برای یک دوست :: ۱۳٩٠/۸/٩
» دلتنگیهایم :: ۱۳٩٠/۸/٩
» در انتظار طراوت باران :: ۱۳٩٠/۸/٩
» مرثیه ای برعشق :: ۱۳٩٠/۸/٩
» امید :: ۱۳٩٠/۸/٩
» شب وتنهایی :: ۱۳٩٠/۸/٩
» لحظه های خیال :: ۱۳٩٠/۸/٩
» با تو بودن :: ۱۳٩٠/۸/٩
» صدای باران :: ۱۳٩٠/۸/٩
» تولد یک سالگی پاییزفصل زیبا :: ۱۳٩٠/۸/٩
» خسته ام :: ۱۳٩٠/۸/۸
» شب خزان :: ۱۳٩٠/۸/۸
» شاید بیایی :: ۱۳٩٠/۸/۸
» درد جدایی :: ۱۳٩٠/۸/٧
» پاییز :: ۱۳٩٠/۸/٧
» راز چشما ن تو :: ۱۳٩٠/۸/٧
» آرزوهای پاییزی من :: ۱۳٩٠/۸/٧
» نفرین برعشق :: ۱۳٩٠/۸/٧
» درد دل های تنهایی ام :: ۱۳٩٠/۸/٧
» فراموشی :: ۱۳٩٠/۸/٧