پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

درتعریف عشق
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

وقتی که تصمیم گرفتم از تجربه خود ؛در عشق بنویسم ؛مدت زیادی فکر کردم ؛اعترافات من چه چیزی را آشکار می کند ..........وقبل از من مردم زیادی از عشق نوشته اند ......بعضی ها آن را برروی ؛دیوار غارها نقاشی کرده اند ........ودر قدیم برروی کوزه های ؛گلی آن را نقش می کردند....ودر هند برروی عاج فیل ها نقاشی می شد .......ودر مصر برروی هیروگلف ها ؛ودر چین برروی دانه ها ی برنج.......... وبرای عشق قربانی ها کردندونذرها ......... وقتی که تصمیم گرفتم اندیشه ام را درباره ی عشق بنگارم تردید زیادی داشتم ......چرا که من نه کشیش ام ونه به کار آموزش دانش آموزان مشغول بودم ......واصراری هم ندارم که گل ها باید برای مردم عطر افشانی کنند ..........این تجربه تنها مال من است وبرای من اهمیت دارد .........(شعر نزار قبانی که خودم آنرا ترجمه کردم )