پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

حدیث عشق
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

خبرداری که معشوق دل مرا مجنون وآزرده کرده.........محبوب من تویی اکسیر روزهای عاشقی .....تویی مرهم   زخمهای جدایی من .......عشق تو خواب را ازچشمانم ربوده ..... اشک تویی .....صداقت تویی.....شیدایی من در عشق تویی .....آفتاب من  تویی ....شادیها وغمها یم تویی...... شعرم توهستی ........ همه ی واژه های من در عشق تو هستی .........ای مقدس ترین نام ای محبوب من ؛ تورا تا بی نهایت عشق دوستت دارم..........