پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

درد دل های تنهایی ام
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٧  کلمات کلیدی:
 وقتی که از احساس پاک ؛خود برای کسی بگویی ؛ واو تو را تحقیر کند ...وقتی که بخواهی از کسی سنگ صبورت باشد و مرهمی برای زخم های دلت ...و او احساس تو را خار کند آیا ارزشی برای سخن گفتن از محبت و مهربانی و دوست داشتن باقی می ماند ؟ وقتی که کسی روز تولد شبنم وصال ، به تو هدیه دهد ؛ که ریشه اش از صخره سخت ؛ جز تلخی نصیبی نبرده باشد حق نداری به قداست و مهربانی عشق شک کنی ؟.......(برگرفته از یادداشت های من در وبلاگ قبلی پاییزغریب)