پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

با تو بودن
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٩  کلمات کلیدی: عطر گل ، خزان پاییز ، غم ، اقاقی

تو بگو بامن ........بگو از بودن ورفتن از دلواپسی وسر در گمی .......چگونه می توان عطر گل اقاقی ویاس را در فصل خزان پاییز احساس کرد .......تو می دانی که با تو بودن .....به عرش خدا رسیدن ......پرواز بر ابرهای آسمانی ......با تو بودن یعنی تمام فصل ها زیباست ........با تو بودن یعنی رها از غم وغربت ........تو می دانی که با تو بودن بهانه ی زندگی است............ پس تو این بهانه را از من نگیر ............