پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

ماه عشق
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٢  کلمات کلیدی: ماه عشق ، چشمان زیبا ، آسمان ابری ، صدف

محبوب من.....خوابی برای چشمان زیبای ؛تو خواهم که ؛پر از شکوفه های زندگی ؛پر از غنچه وقناری وآواز ؛به رنگ صدف؛ وبه طراوت باران ؛وپر از لحظه های غزل ..............محبوب من.....در شبهای سرد سکوت ؛خیال می کنم که سرم به روی شانه های ؛توست ودستهای مهربانت را در دست دارم .......به آسمان قسم که ماه من توهستی ؛وتو زیباترین طلوع ماه عشقی...........