پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

باد وگل
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

نمی دانم که  باد زیبای ؛پاییزی به گل باغچه عاشقی ؛چه گفته است که از خجالت گلبرگهای آن به سرخی می زد .......شاید از قصه های عاشقانه ؛ویا ازعشق سخن گفته وگل زیبای ؛باغچه ی عاشقی ؛گلبرگهای سبز خود ؛را در آورده ولباس سرخ عاشقی به تن کرده  است........ باد  زیبا ؛به گل خجالتی ؛گفته که دوستت دارم .......وخوشا به حال باد؛که هر شب پلک بر هم نمی زند ؛تا به گیسوان پریشان گل ؛دست بکشد ........عشق گل وباد پاییزی پایدار نیست ......چرا که عمر گل به کوتاهی روزاست ولی همین عمر کوتاه عاشقی در خواب پریشان هم نمی گذرد وهر لحظه ی آن بهترین لحظات عاشقانه است .......