پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

دلدادگی
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۸  کلمات کلیدی:

می دانم .......که تو می دانی ؛وجودم لحظه یه لحظه؛ تورا می خواند........وتپش های قلبم جزء عشق تو معنایی ندارد..........ویادت همه ی غم وتنهایی ام ؛را از دلم می زداید ......... محبوب من ؛درکنار تو می توان عاشق شد ........می توان اوج گرفت .........می توان هم به خورشید سلام داد ........از بهر آنکه همواره؛ به من نزدیکتر باشی پس بگذار مثل دو دلداده باهم باشیم ؛که بی تو؛ عشق تمام واژه های خود را از دست می دهد......... بی عشق  تو ؛هیچ پروانه ای گرد شمع نمی گردد وماهی در آب جان می دهد؛ بی عشق تو سخاوت از دریا؛ ومهربانی از ابرهای بهاری کوچ می کند ...................