پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

کاروان عشق وایثار
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٥  کلمات کلیدی: ماه محرم ، آزادگی ، عطش

صبح شد.....بانگ الرحیل از قافله عشق برخاست.....گویی تمام تاریخ به وسعت ابدیت در حرکت است.....هجرتی عظیم.......وسرنوشتی بزرگ.......در دل جوانمردان این قافله شوق جهادوشهادت بود......واشتیاقی که به سالار این کاروان داشتند.......قابل توصیف نیست.....علمدار این کاروان شیر مردی ازتبار مرتضی بود.....وپیش آهنگ کاروان ذوالجناح....که راکبش آن مهربان ؛مردی در ابعادعظیم عشق ؛فراتر از زمین وزمان.........ونام بلند او درذهن روزگار ودر امتدادتاریخ پابرجاست........سیمای تک؛تک اهل کاروان راکه بنگری دریایی از نورپیداست.......وگویی مباهله ای دیگر درراه است.................

 ایام محرم را به تمام دوستان ارجمندم تسلیت می گویم