پاییز فصل زیبا

ازچشمانت برایم شعری بخوان تا درقافیه های آن گم شوم.....

هشتم محرم
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳  کلمات کلیدی:

ما را چه شده؟ چرا همه خاموشیم؟

با آل یزید دست در آغوشیم

حالا که نمی رویم همراه حسین

شمشیر به دشمنان او نفروشیم