شعرعشق

امروز تصمیم گرفتم ؛که زیباترین شعرم را برایت بسرایم ؛قلم به دست گرفتم تا در توصیف ؛عشق تو ودلدادگی من ؛بتو جملاتی بنگارم .....اما قلم در نگارش ؛عاجز از توصیف آن عشق آسمانی وپاک من ؛به تو است .........ای محبوب ؛شبهای مهتابی من ؛با بودن تو در کنار م ؛کوچه پس کوچه های شب تاریک ؛وتنهای من پراز روزهای تولد شد ؛وپر از لحظه های غزل........ من عشق را می ستایم چرا که هرچه با اوست بودنی است........

/ 0 نظر / 2 بازدید