من وپاییز

این روزها نسیم پاییز به سوی قلبم ، می وزد.............. و میرسد پایان انتظار،پس  ای باران دوباره ببارمن فصل زیبای پاییز و حال هوایش را دوست دارم ،..........به من احساسی تازه می دهد....حال و هوای من در این روزهای پاییزی ، مثل شکفتن غنچه های قلب من است مثل سبز شدن رویاهای خیالی من ................. بهار من پاییز است ، لحظه طراوت و تازگی دنیای من پاییز ....................  پس ای نسیم پاییزی وزیدن بگیر تا من بوی زلف یاررا حس کنم ...........

/ 0 نظر / 6 بازدید