توصیف عشق

امروز تصمیم گرفتم ؛که زیباترین شعرم را برایت بسرایم ؛قلم به دست گرفتم تا در توصیف ؛عشق تو ودلدادگی من ؛بتو جملاتی بنگارم .....اما قلم در نگارش ؛عاجز از توصیف آن عشق آسمانی وپاک من ؛به تو است .........ای محبوب ؛شبهای مهتابی من ؛با بودن تو در کنار م ؛کوچه پس کوچه های شب تاریک ؛وتنهای من پراز روزهای تولد شد ؛وپر از لحظه های غزل........شمشاد باغ عاشقی من بدان که من عشق را می ستایم چرا که هرچه با اوست بودنی است........ای گل سرخ مهربان من ؛بدان که ؛رنگ عاشقی من ؛به رنگ چشمان ؛زیبای توست ولحظه ؛لحظه روزهای زندگی من ؛باتو ودر کنارت معنا پیدا می کند..........

/ 0 نظر / 5 بازدید