مرثیه ای برعشق

معشوقه ی من ......من آن چکاوک دل گرفته وغمگینم که رهایم کردی ......بی تو لحظه هایم چه قدر دیر می گذرد .......بی تو دفتر خاطرات عاشقانه من خط خطی است ......محبوب من کی برای این دل غم دیده ام مهربانی وعشق را تو معنا می کنی ؟؟ خسته ؛غمگین ؛وتنهایم وآسمان دلم ابری است وچشمانم بارانی ........من اینجا از سر دلتنگی ؛ از ماه وغروب ؛واز دلم که بد جوری از مردم شهر گرفته برایت می نویسم ....امشب در التهابم وای کاش اشک می توانست قطره ؛قطره جاری شود ومرهمی بر زخم جدایی من وتو باشد........

/ 0 نظر / 5 بازدید