افکار؛ما

هیچ چیزی.....

به اندازه ی افکارمان ما را گول نمی زند ....

/ 6 نظر / 30 بازدید
سهیلا

[گل][گل][گل]

محبوب

اربعین آمد دلم را غم گرفت بهر زینب (س) عالمی ماتم گرفت

مریم

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد

مریم

نگرش درست نیمی از موفقیت است : یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است