تنهایی قافیه ها

دفترشعرهایم را می تکانم.....

می خواهم قافیه های تنها را ازآنها  بگیرم.....

تکلیف  شعرها معلوم هست......

برای تو که سرودم.....

دیگر تنهایی قافیه ها بی معنا ست ....همین ......

/ 0 نظر / 26 بازدید