بهانه

من این روزها ؛دوری تورا بهانه می کنم وبغضی سنگین درمیان راه ؛ودر کویر گرم گلوی من شکسته است ..........آه ای یگانه عشقم .......تو می دانی که با تو بودن .....یعنی به عرش خدارسیدن است .......با تو بودن یعنی رها از غم ودل تنگی وتنهایی ......معشوقه شبهای طولانی زمستانی من این روزها بی تو از سایه های خیال ؛واز غبار خشم وجزر ومد روح .....وقلب دلتنگم واز بی کسی وتنهایی خسته ام ........بانوی من درفراق تو چون شعله درشرار وتبم ............درنبود تو همه ی نگاهم شد حسرت ومن مانده ام وسکوت ...........

/ 0 نظر / 5 بازدید