تندیس عشق

ای تندیس عشق ؛محبوب من  ؛ بهترین آهنگم؛ صدای طنین تپش قلب توست وقشنگترین روزم ؛هم روز تولد عشق من وتوست .........شمشادباغ عاشقی ام ؛ من به عشق ساده ؛وقلب پاک ؛ووجود مهربانت می نازم وبا دریایی پر از اشتیاق ؛وقلبی عاشق وبی ریا؛ می گویم دوستت دارم؛ وتو تمام زندگی من هستی ........ای مهربان وقتی تو؛ در کنارم باشی ؛طراوت به شبنم ؛سادگی به عشق ؛مهربانی به قلب ها ؛وسخاوت به ابرها ؛وآرامش به دریا برمی گردد.......ای تنها ترین شادی ام در زندگی بی تو بهارم ؛جزء زمستانی سرد نیست ؛بی تو من مثل کویر تنها وتشنه ام ؛وتو آن چشمه پاکی هستی ؛ که مرا سبز نگه داشته وبه من زندگی وطراوت می بخشد ........من چشمهایت را می ستایم ؛چرا که بی شک آن دو چشم مخمور تو جان مرا آشفته کرده است ......گفتند که لحظه ای است روییدن عشق .......آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد........(همسرعزیزم)

/ 0 نظر / 25 بازدید