رازمن وفصل پاییز

تصمیم گرفته بودم که که دیگر پاییزرا درقلبم به ابدیت بسپارم ....

اما دیدم درتمام صفحات روزهای این فصل عاشقی خاطرات زیبا

وبه یاد ماندنی دارم ....

تصمیم گرفتم برگردم ودرخدمت دوستان ارجمندم که این مدت با

نظرات سازنده ی خودشان به من لطف داشتند باشم.....

ازهمه ی شما عزیزان تشکرمیکنم ....

/ 2 نظر / 23 بازدید
ذکرا

خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه طاعت خدای متعال بگذراند دوست دارد . *پیامبراکرم ص*

یاس

سلام خوشحالم که برگشتید... تصمیم خوبی گرفتید[گل]