همسفرعشق

من وتو ازآسمان ؛قاصدک ؛وازغروب خاطره داریم .....

زیبا بود روزهایی که دربوستان آرزوها؛قدم می زدیم .....

درسایه ی درخت اقاقی می  نشستیم ومن غزل های عاشقانه برایت می سرودم .....

تو با آوازدلنشین صدایت مرا به خواب می بردی ......

خوابی آرامتر از خواب گل.....سبک تر ازبال پروانه ......

من از حس زیبای تو پرمی شدم .....ودررویایی عاشقانه....

همراه با قاصدک ها همسفر عشق می شدم ....

/ 4 نظر / 23 بازدید
یاس

بسیار زیبا[دست][دست][گل][گل]

سی سیب

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]