تقدیم به تمام مادران مهربان

 آبروی اهل دل ازخاک پای مادر است 

هرچه دارداین جماعت ازدعای مادر است 

آن بهشتی را که قرآن میکندتوصیف آن 

صاحب قرآن بگفتا زیرپای مادراست 

روزمادر ؛را به تمام مادران مهربان وهمسر عزیزم (خاتون) تبریک می گویم 

 

/ 1 نظر / 28 بازدید