دلتنگیهایم

محبوب من :آیا تو می دانستی که برریلهای مسیر زندگی ام قطاری به اسم تو در حرکت بود ومن مسافری بودم غریب .......من این روزها ناامیدم از نگاهت بیا ومرا امیدی بخش که دیگر در آن تنها یی برایم معنایی نداشته باشد .......تو در کدامین دیار ؛آشیان داری وبرکدامین خاک مقدس گام می نهی تا خاک پای تو سرمه چشمان معشوق شود؟؟؟؟؟خدایا از عشق امروزمان برای فردایمان چیزی باقی بگذار حتی اگر به اندازه ی یک لبخند باشد تا به یاد داشته باشیم که یک روز عاشق بودیم ..... ..........

/ 0 نظر / 5 بازدید