غزل عشق

محبوب ؛روزهای تنهایی من می خواهم ازعشقم ؛برایت غزلی بسازم که قابل تو باشد ....غزلی ناب وصاف وصمیمانه ؛ که به وزن عشقم؛ برای تو باشد .....عشقی که ازجنس بهار سبز وزیباست ......محبوب من ؛درسرزمین قلبم ؛برایت قصری ساختم ؛که پنجره های آن هیچ گاه ؛ از دیدن تو خسته نمی شوند ؛آسمانی ساختم ؛که تو خورشید گرم آن باشی و خوب میدانی؛ ای شمشاد باغ عاشقی من ؛که قلب تو نبض من است واحساس بودنم؛ ازوجودت برمی آید ومن با ؛تپش عمیق قلبت ؛تورا بیشتر می خوانم .......ساده بگویم به سادگی عشقمان ؛که من تورا دوست دارم؛ وتورا می پرستم چرا که تو قبله ی اصول وفروع عشق من هستی.........

/ 0 نظر / 2 بازدید