دلتنگی

برای
روزها می نویسم...روزهایی سرشار از بودن و نبودنها. روزهایی سرشار از عشق
ودلدادگی......روزهایی سرشار از جدایی های پاییزی .........وغروبهای دلتنگ بی حضور
تو......

 برای غزلهایی که هیچ گاه نسرودم... وبرای قصیده
هایی که تک بیت های آن توهستی......

برای
رویاهایی که از دست رفتند،.......برای بهارهایی که نیامدند،................می نویسم ازطراوت باران در
روزهایی پاییزی...............، ،برای چشم هایی که ندیدم... ....ولی دلتنگیهای مرا
می دانند.......

...برای
فاصله هایی که از بین نرفتند... اما تپش های قلبم فاصله هارا احساس نمی کند........برای
احساساستی که بیان نشدند.......برای عشق هایی که منطقی نمی شناسد..........برای لحظه
هایی که عاشقانه نبودند..می نویسم برای درد دل های دلم ...........

می نویسم ........

 

/ 1 نظر / 5 بازدید