روزی امید من بودی

بنام آنکه نامش امیدی دوباره به دل می دهد ویادش همه ی غم ها واندوه دنیا را به یکباره از دل می زداید ......محبوب من به نام تو که نامت به واژه ی عشق معنی می دهد .......می دانم که وجودم لحظه به لحظه نام تورا نجوا می کند وندای قلبم جز نام تومعنایی ندارد.......من می خواهم با نسیم سحری ؛شاخه ای از گل یاس ونیلوفر رادسته کنم وبه همه ی کسانی که عشق را آفریدند تقدیم کنم .........محبوب من بی تو برایم سخت است ومن تورا می جویم وتنها آرزیم این بود که روزی حس کنم آرزوی توهستم ......محبوب من از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم .........

/ 0 نظر / 5 بازدید