جستجو...

برای جستجوی تو؛من هرشب برگردونه ی نقره ای ماه

می نشینم...

با نسیم شامگاهی که ازبوی نفس های توسرشاراست همراه می شوم ....

ستاره ها را می شمارم ......

وسواربر؛ابرها به انتظارطلوع آفتاب زیبای نگاه تومی مانم....

تو؛هم ....مرادریاب که به جستجوی توآمدم...

/ 6 نظر / 31 بازدید
یاس

سلام دوست ارجمند بسیار بسیار عالی مثل همیشه شاد باشید[گل]

مریم

دیگر چه فرق می کند شیشه های این شهر سیاه باشد یا نه وقتی تو پشت هیچ پنجره ای نباشی

مریم

سلام بر شما دوست بزرگوار صبح اولین روز از سومین ماه فصل زیبای پاییز بر شما به خیر و نیکی امیدوارم روز و هفته و ماه خوبی پیش روی شما باشه ایام به کام

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل]