درد عشق

تمام خواسته ام ازتوای عشق من.....

این است که ""زیاد ""درقلبم جابه جا نشو...

تا من کمتر دردبکشم........همین 

/ 3 نظر / 23 بازدید
خاتون

خدا نکنه که درد بکشی ...عشق من؟؟[ناراحت]