فراموشی

دلتنگیها ؛ را به باران باید داد ...........وتنهایی هارا به باد ........ 

چرا که ؛هرکس که خدا مونس وانیس ؛اوست هیچ وقت تنها نیست؛وبا یاد خدا دلها آرامش ؛پیدا می کند ..........


/ 0 نظر / 3 بازدید