آرزوهای پاییزی من

ای پاییزمرا ؛با خودت ببر به سرزمین آرزوها........مرا به رویا هایم ؛وشادیهای گذشته ام ببر.....می خواهم دوباره؛ بوی نفس های معشوق را حس کنم ........می خواهم خنده های روزهای؛ شیرین وصال را دوباره زنده کنم.........می خواهم مثل گذشته برایم غزل های عاشقانه بسراید ؛تا مرا خوابی عمیق وسکوتی زیبا؛ لابه لای مژه پلکهای زیبایش فراگیرد که زندگی بدون او برایم سرد وبی معنی است ......ای پاییز من برا ی ؛معشوق می نویسم برای او که نامش امیدی؛ دوباره به دل شکسته من می دهد ویادش همه ی‌غم ها واندوه دنیا را از دلم می زداید چراکه نامش به عشق؛ معنی می دهد.....(برگرفته از نوشته های قبلی ام )

/ 0 نظر / 7 بازدید