رازهای عاشقانه

یاد گرفتم که ؛عشق بهترین ومقدس ترین وبا ارزش ترین هدیه ای است که هیچ واژه ای نمی تواند آن را معنا کند .........یادگرفتم که هرچه عاشق تری؛ وفادارتر خواهی بود.....محبوب من :یادگرفتم که عشق؛ یعنی جواب معنایی ؛با هم بودن من وتوست......یادگرفتم که عشق ؛خط اول وانتهایی وهمزاد؛ روح آدمهاست.........یادگرفتم که عشق مقدس است ومقدس تر از آن وفاداری است ودوست داشتن معشوق..........محبوب من :به قداست عشق قسم که دوستت دارم ........دستم را بگیر که  ((مجنون))تو منم .........

/ 0 نظر / 5 بازدید