خواب های پریشان

وقتی که ؛ غروب می رسد آوای حزین چکاوکها روح را صیقل می دهد وجیر جیرکها ؛آرام آرام فرا رسیدن شب را جشن می گیرند خستگی معنا پیدا می کند ......وتو احساس می کنی که زیر آسمان خداوندی همراه با ستاره ها ؛ وهم نوا با آواز جیر جیرکها ؛درد دل های خود را آرام آرام به مهتاب می گویی تا با نسیم شامگاهی وقاصدکهای پاییزی ؛به گوش یار برسند ......محبوب من ؛غروبها غم انگیز است بی تو .....ومن دراین اندیشه ام که در سفر طولانی تنهایی ؛وبا کوله باری ازحسرت ؛چگونه تو را  پیدا کنم تا در رویاهایم تورا  ببینم ..........

/ 0 نظر / 5 بازدید