گل سرخ مهربان

ای گل سرخ مهربان من.......ای شب بوی روزهای عاشقی ام ......من دل به هیچ ستاره ای در آسمان آبی خدا نمی بندم چرا که با طلوع خورشید صبحگاهی همه ستاره ها غروب می کنند ومن دلخوش به تو خورشید صبحگاهی ام ..........که در طلوع خود مرا مسحور کرده است.......قسم به پاکی شبنم .......وقسم به طراوت باران ......بی تو برایم عشق سرد وبی روح است .......ای گل سرخ مهربان من......زیبا شود به کارگاه عشق کار من ....هرگه نظر به صورت زیبای تو کنم.......(تقدیم به همسر عزیزم )

/ 0 نظر / 5 بازدید