بدهکارشب های مهتابی

برای من عشق به تو ....

دلیل زندگی ست ....

وتنها برای رسیدن به آرامش ...

به یاد آوردن خاطرات روزهای عاشقی ات هم زیباست ...

با این همه .....من با چشمانی تشنه ازفراق تو....

بدهکارتمام شب های مهتابی ام .....

/ 1 نظر / 28 بازدید