کوچ چکاوک

مرا به یاد بیاور اگر دیدی ؛که قافله ای از کنار؛ شهر شما ،در حال گذر است ودر آن برای جدایی ؛یار شکوه وزاری است .........مرا به یاد آور اگر دیدی که یاری؛ از دیار محبوب هجرت کرد.......واگر شنیدی که کبوتران ازدرد جدایی ؛به نوحه خوانی پرداختند......واگر دیدی که باران اشک از چشمان کودکی ؛که در فراق مادر خود می گرید سرازیر شده است......محبوب من برای دوری من اشک نریز .....ودر روزهای دلتنگی من ؛سراغ مرا اگر نتوانسته ای ؛ازکبوتران نامه رسان؛ بگیری از شب وستارگان ومهتاب بگیر .......که بی شک آنها از احوالات من ؛با خبر هستند وبه تو خواهند گفت :که درفراق تو اشک ریزانم وچشمان پریشانم را بی خوابی ندیدن تو ؛کم سو کرده است .....مرا به یاد بیاور آن هنگام ؛که عاشقان ؛در غروب های سرد پاییزی باهم قرارگرم دیدار می گذارند ........ومرا به یاد بیاور آن هنگام که عاشقان رویایی از هم  جدا می شوند.......

/ 0 نظر / 5 بازدید