قولی احبک=بگودوستت دارم

قولی احبک...........

بگو دوستت دارم.........

کی تزید وسامتی..........

که زیبارویی من افزون گردد..........

فبغیر حبک لا أکون جمیلا..........

زیرا که بدون عشق تو زیبا نخواهم بود...........

قولی احبک کی تصیر أصابعی............

بگو دوستت دارم تا انگشتانم...........

ذهب و تصبح جبهتی قندیلا............

طلا و پیشانیم بلور گردد............

ألان قولیها ولا تترددی بعض الهوى...........

حالا این را بگو و تردید مکن زیرا که بعضی از عشقها...........

لا یقبل التأجیلا..........

تاخیر نمی پذیرد.........

سأغیر التقویم لو أحببتنی........

اگر مرا دوست بداری تقویم را تغییر خواهم داد......

أمحو فصول أو أضیف فصولا..........

و فصولی به سال اضافه یا از آن کم می کنم.........

وسینتهی العصر القدیم على یدی...........

و عصر قدیم به دست من پایان خواهد پذیرفت...........

وأقیم عاصمة النساء بدیلا........

و به جای آن پایتخت زنان را بنیان خواهم نهاد.......

ملک أنا لو تصبحین حبیبتی.........

اگر مرا دوست بداری من پادشاه خواهم بود.........

أغزو الشموس مراکب و خیولا........

و خورشید را مرکب و اسبان خود قرار خواهم داد........

لا تخجلی منی فهذه فرصتی........

از من شرم مکن زیرا که این فرصت من است........

لأکون بین العاشقین رسولا.........

که رسول عاشقان باشم.............

(شعر :نزارقبانی )

/ 0 نظر / 7 بازدید