عید قربان

خوشا سر به سوداى معبود سپردن؛ و فرمان بردن از حضرت دوست...خوشا شیطان؛ درون خویش را به بند کشیدن ؛و از هر چه غیر دوست، چشم پوشیدن..... خوشا لحظه قربانى کردن بت‏هاى ظاهر و باطن ؛به پاى عشق و هم‏سفر شدن ؛با راهیان کوى دوست و دلدار.........خوشا به عید قربان .....که ابراهیم ؛عزیزترین وبا ارزش ترین قربانی ؛خود را برای آن فدا کرد......و خوشا به حال کسانی ؛که  میخواهند هوس های بیهوده ؛را درروز عید قربانی فدا کنند ........ ای خدای ابراهیم ؛من هم برای آمرزش خودم ؛از گناه قربانی آوردم ......می خواهم هواس های ناپاک ؛وبدیها را قربانی کنم ....تا بتوانم با بال هایی از نور ؛در آسمان آبی تو ؛عروج کنم......مهربانا .....من چکاوکی تنها م ؛که در قفس تنگ وبی ارزش دنیا ؛زندانی ام .....وگناهانم شوق پرواز؛ را از من گرفته است.......دیگر خسته شدم ؛و رقص نور در روز؛و چشمک زدن ستاره ها در شب ؛مرا دلداری نمی دهد........کسی دیگر ؛آوازهای مهربانی ؛مرا نمی شنود......ومن امروز؛ به قربانگاه تو آمدم ؛تا گذشته ام را قربانی کنم ......پس مرا پذیرا باش.........         عیدبزرگ قربان را به تمام دوستان مجازی ام تبریک می گویم .......


 

/ 1 نظر / 5 بازدید
لیلا

عید شما هم مبارک دوست عزیز[گل][گل][گل]