چشمانت

در مژه های زیبای چشمانت ؛رنگین کمانی از نور وجود دارد .........مژه ی چشمانت آفتاب مهربانی است که قصد سفر رویایی دارد ............چشمانت پنجره هایی است که روبه دریا باز می شوند ومرغان عشقی که در انتهای این پنجره ها به پرواز در آمدند تا در جزیره آرام چشمانت آشیانه عاشقی بسازند ........پلک زیبای چشمانت آنقدر آرام است که درگرمای تیرماه درآسمان آنها برف می بارد .......وکشتی هایی که بارشان مروارید است وصدف که تمام دنیای خاکی در زیبایی آنها غرق شده اند .......من همچون کودکی هستم که در ساحل دریا ی آبی چشمانت می دود واز هوای دم کرده ساحل نفس می کشد ودر آخر همانند گنجشکی خسته بسوی آشیانه ی چشمانت برمی گردم .....درچشمانت من خواب دریا ها رامی بینم ......ای کاش مرا زورقی بود که در دریای چشمانت آرام ؛آرام به صید مروارید می پرداختم .........

/ 0 نظر / 6 بازدید