خسته ام

دیگر از دریا؛طوفان ؛جدایی؛خزان ؛وبرگ های زرد پاییزی واز بوی باران وسایه های خیال تو ؛واز غبار خشم وجزر ومد روح واز بی کسی وتنهایی ؛خسته ام ..........من نمی دانم که چکاوک در غیاب تو؛به درخت بید چه گفته که همچنان ؛در غیاب پرواز او به خود می لرزد به گمانم از جدایی برایش گفته است .........

 

/ 0 نظر / 5 بازدید