پیدایم کن

گم شده ام درعالم با شکوه عشق .....

بیا وپیدایم کن ....

دستم را بگیر ....

ودرکوچه های دیداربگردان....

ازبیشه های مژگانت عبورم ده ....

با عطرگیسوانت.....

مستم کن .

شایدکه خودم راپیدا کنم .....

/ 0 نظر / 24 بازدید