دلگیری های غروب پاییزی

درشبی سرد پاییزی که تهی از مهتاب ......وتهی از ستارگان.......وابری خاکستری آسمان آن را پوشانده است بی هیچ قطره بارانی......چقدر روزهای بی تو دلگیر است.....دوری سرد وجدایی سخت روح مرا آزار می دهد......وروزهای طولانی پاییزی بی تو دلگیر است....محبوب من :تورا می خوانم.....من تورا ناب ترین غزل عشق وزمان می دانم وتو می دانی که تا ابد در دل من خواهی ماند....محبوب من:طلایی ترین روزهای عاشقی ارزانی تو باد.......ومن تورا چون طراوت شبنم ؛وعطر پاک گلها ؛ونقش دریا ؛وسرسبزی دشت ها دوست دارم.....ای صمیمانه ترین آیت روزگاربا صمیمی ترین یاد بیادت هستم......

/ 0 نظر / 5 بازدید