به پاس احترام به خواهرارجمندم صاحب قلم... کبری پورپیغمبر

عشقرا باید آزاد کرد

پرنده عجیبی ست ،

نمی نشیند روی بام دل هرکسی 

استاد است

(کبری پورپیغمبر)

 

/ 6 نظر / 34 بازدید
شعیب

سلام هرگز از خودمان نگوییم . بگذاریم اگر صفاتی داریم از دهان دیگران شنیده شود..

محمدرضا

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخواست مشکل نشیند.

...

سلام...جناب این شعر از خانم پور پبغمبر نیست . خودشان نیز بر این امر وضوح کامل دارند .اینجانب اتفاقی این شعر کوتاه را در وب شما دیده و خواهان اصلاح نویسنده آن هستم .ایشان خود بهتر میدانندای نوشته ار کیست .با تشکر ...

...

سلام...جناب این شعر از خانم پور پبغمبر نیست . خودشان نیز بر این امر وضوح کامل دارند .اینجانب اتفاقی این شعر کوتاه را در وب شما دیده و خواهان اصلاح نویسنده آن هستم .ایشان خود بهتر میدانندای نوشته ار کیست .با تشکر ...

...

سلام.....این روزها اشعار دست بدست میشوند .داعیه ها یسیار می باشند....صرف در وبلاگ ایشان بودن مبتنی بر این نخواهد بود که سروده ی آن بانو باشد. .بگدارید از ایشان جلوه نماید . دلخوشتان کند. بذرود .